Eto Ramazana, eto lijepih dana. Blago muslimanu, blago muslimanskoj duši, eto će se obrahtiti na rukama iftara i teravih namaza! Hvala Allahu, dželle š’anuhu, na ramazanskoj olakšici. Pootvarat će se kapije dobra, pozatvarat će se kapije zla! Blago duši muslimanskoj! Hvala Allahu na milosti i darežljivosti. Nad bosanskim brdima će se razmicati tmurni oblaci jer će se muslimanska duša vedriti i razvedriti. To muslimanu dolaze radosti ramazana. Blago muslimanu na Allahovoj ramazanskoj olakšici.

Blago Bosni trideset dana! Blago onome koji se nađe u skupinama koje će pohrliti Allahovom zadovoljstvu. Šta je to ne piti, ne jesti i ne dahaniti u ovom kratkom zimskom danu ove 1418. Hidžretske godine, a sabrati i nabrati tovare sevapa? Kakva prilika! Šta bih bez namaza? Šta bih bez ramazana? Kako bih se, u svojoj ljudskoj pometnji, znao zahvaliti Allahu na Njegovim neizmjernim blagodatima i Njegovoj neizmjernoj milosti?  Kojim išaretom, da nemam namaza, kojim riječima, da nemam Kur’ana?

“U kojim se to dvorima muslimanska duša može tako ozariti, u kakvim i čijim to blistavim palatama muslimanska duša može progledati jasnim, bistrim pogledom?

Samo u dvorima i palatama ramazana!

U kojim to sarajima ima toliko sjaja, ushićenja, predanosti i radosti?

Samo u sarajima ramazana.

A gdje su ti saraji?

U muslimanskoj duši postača.

Postač je car!

Samo on ima bogatstva svijeta. Samo on vidi ljepotu dunjalučkih bereketa!

Samo se on može nadati vječnom oprostu. Samo on jaše na čelu konjice poljanama pravde!”

Ali, o, dušo, pripremi se! Ulaziš na veliku kapiju! I vidi, vidi težinu svojih tereta, a vidi lahkoću sedam stotina hiljada sevapa. De to izravnaj i ujednači! A višak, ako Bog da, udijeli! Raspi oko sebe mrtvima i živima! Daj! Allah ti se smilovao!

Osluškuj i gledaj ne bi li se otvorila vrata Allahove milosti, pa išći oprost, išći od Svemogućega da ti olakša tvoje tegobe. On zna. Išći i otvori oči, skini koprenu s očiju, uglačaj ogledalo svoje duše. Išći. On daje! On razgrće! Traži, dat će ti se. Samo On zna!

Ko može raskinuti gvozdene pečate tvojih tegoba? Samo Allah, dželle ša’nuhu! Jer ti ne znaš, On zna. A znat ćeš ako ti  se smiluje. On može sve. Zapali vatru dina i imana u svojim prsima-sve će izgorjeti što te pritišće.

Jer Allah sve može i On je beskrajno milostiv i moćan!

Eto ramazana, najdarežljivijih Njegovih vratnica-za svaku tvoju bol,za svaku tvoju ranu, za svaki tvoj strah, za svaki tvoj gubitak i za svaku tvoju nadu.

Blago muslimanu, eto ramazana, inšAllah!

Iz  knjige “Ruhani i šejtani inspiracija” pisca Nedžada Ibrišimovića

Priredila: Refija Gagula