U petak 25. januara 2022 godine u Visokom je održana Izvještajno-izborna skupština Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” Gradsko društvo Visoko.

 Na skupštini je izabrano novo rukovodstvo u sastavu:

Predsjednik Skupštine               Midhat ef. Čakalović

Članovi Upravnog odbora:

 1. Mersed Šahinović            predsjednik
 2. Asim ef. Muslija               zamjenik predsjednika
 3. Mr. Zenaida Karavdić      
 4. Dr. Amir Ganić                 
 5. Dr. Admir Muslija             
 6. Mr. Elvedin Šabanović
 7. Mr. Ibrahim Đozić
 8. Mersiha Sarač
 9. Emina Sinanović
 10. Ćama Vranac
 11. Refija Gagula
 12. Halida Zilić
 13. Mahir Hadžiomerović

Savjet:

 1. Dr. Ibrahim Krzović
 2. Mevlana Agić Lemeš
 3. Jesenko Muzaferija

Nadzorni odbor:

 1. Seid Bukurević     predsjednik
 2. Hajra Ajdin
 3. Džemal Nukić

Sud časti:

 1. Ibrahim ef. Hadžić
 2. Emina Ihtijarević
 3. Mubera Pulo

 

Historijat rukovodstva: Preporod Visoko