Author: redakcija

Reakcija BZK „Preporod“ na odluku o obilježavanju „Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave“

Kao bošnjačka kulturna matica, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ ima obavezu i potrebu oglasiti se povodom odluke vlasti u entitetu Republika srpska o obilježavanju „Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave“ kao obaveznog nastavno-odgojnog sadržaja u obrazovnim ustanovama u ovom administrativnom dijelu Bosne i Hercegovine. Smatramo da je riječ o odluci kojom se u obrazovnim ustanovama u entitetu Republika srpska diskriminiraju učenici nesrpske pripadnosti – Bošnjaci, Hrvati i ostali, čime se istovremeno krše ustavi i entiteta Republika srpska i države Bosne i Hercegovine, kao i niz domaćih i međunarodnih pravnih normi koje zabranjuju diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, posebno diskriminaciju...

Read More

Geteova (Goethe) hidžra

Pjesma  “Hidžra”  (Hegire)  jeste  prva  pjesma  s  kojom  započinje  Johan  Volfgang  fon  Gete  (Johann  Wolfgang  von  Goethe) svoj “Zapadno-istočni divan” (West-östlicher Divan). Gete je bio radoznao čovjek i stvarno građanin svijeta. Njegova korespondencija je nevjerovatna. Zna se da je ista pisma dao prepisivati i slao ih na različite adrese mijenjajući samo početak i kraj. Pjesmu Hidžra (Hegire) Gete je napisao koncem 1814. godine. On se odlučio za francuski naziv riječi Hidžra: Hegire, jer je u njegovo vrijeme ovaj naziv bio u čestoj upotrebi. Tako se navodi u općim napomenama na kraju samog Divana za objašnjenje izraza “Hidžra”. U tim...

Read More

Knjige o genocidu u BiH

U danima obilježavanja tužne godišnjice genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice osvrnut ćemo se na nekoliko pokušaja čestitih i odgovornih ljudi različitih svjetonazora, naroda i rasa, dometa i oblika izražavanja da daju svoj odgovor na nešto teško pojmljivo, na nešto što razara čovjeka u ljudskom biću, na nešto što zaustavlja dah i paralizira um. Izvor Preporod, autor Mirzet Hamzić Prilozi za najtužniju biblioteku: Knjige o Srebrenici  Rani naučni pokušaj da se svijetu približi najteže stratište poslije 2. svjetskog rata imali su Holanđanin koji predaje na Kings Collegu u Londonu Jan Willem Honig i Norbert Both; zaposlen na Sheffield univerzitetu kroz djelo Srebrenica:...

Read More

Autor prvog bošnjačkog romana- Edhem Mulabdić

Edhem Mulabdić rođen je u Maglaju 1862. godine. Tu je završio mekteb i ruždiju i nakon toga zaposlio se kao činovnik. Godine 1887. Mulabdić upisuje Učiteljsku školu u Sarajevu i po njenom završetku odmah dobija posao u Brčkom. Odatle biva premješten u Sarajevo, gdje radi kao nastavnik u Darul-mualimminu, u muslimanskoj vjeroučiteljskoj školi. Od 1899. do 1902. godine. obavlja dužnost prefekta konvikta Učiteljske škole, a od 1902. do 1910. predaje na Šerijatskoj sudačkoj školi. Od 1911. do 1917. bio je nadzornik osnovnih škola, a od 1917. do 1923. je u upravi Muslimanske osnovne i Više djevojačke škole. Od 1923....

Read More

Evlija o bošnjačkom narodu i bosanskom jeziku

Evlija o bošnjačkom narodu i bosanskom jeziku Svjedočenja o obitovanju Bošnjaka i prisustvu bosanskog jezika u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori Pripremila: Refija Gagula Jedna od ličnosti koja je zasigurno obilježila osmansku historiju XVII stoljeća, a time i bosansku historiju predmetnog razdoblja, jeste Evlija Čelebija, pisac “Sejahatname“ i najznačajniji osmanski putopisac, a nedvojbeno i jedan od najvećih svjetskih putopisaca. Iako je Evlija danas poznato ime, poznatiji je i proučavaniji na Zapadu, kome je posvećen manji dio njegovog “Putopisa“, dok je u muslimanskim zemljama, čije opise obuhvaća većina njegovog “Putopisa“, proučavan, bez istinskog interesa. Primjera radi, zadnji stručni članak...

Read More