Kad bi me neko upitao šta mi je na ovom svijetu najžalije ostaviti, rekao bih: sabaha, behara i iftara. Ko zna kakva se ljepota u tome krije, razumjeće.” Mula Mustafa Bašeskija, u romanu Rešada Kadića:  “Bašeskijin posljednji zapis”