Više decenija, kao u ostalom veliki broj Bošnjaka,  pratim događanja oko crkve u dvorištu nane Fate u Konjević Polju. Pošto to dugo traje, više puta sam razmišljao šta se događa u glavama ljudi koji i pored niza sudskih presuda, molbi i prijetnji i dalje istrajavaju u tome da crkva ostane tamo gdje jest.

Prvi razlog takvog ponašanja su normalno strateški da se Bošnjacima jasno da do znanja da u Republici srpskoj nisu dobro došli. Drugi razlog je bahatost kojim se daje do znanja da vladar može raditi šta želi i da mu niko ništa ne može. Treći razlog je mržnja prema određenim pojedincima, grupacijama i zajednicama.

I sa religijskog i sa svjetskog aspekta vladar mora da bude pravedan. Onog trenutka kada postane vladar mora svoj sistem razmišljanja i donošenja odluka prilagoditi novoj situaciji. Kod donošenja bilo kakvih odluka, trošenju novca, odnosa prema pojedinim područijima, pojedincima i raznim organizacijama mora biti barem približno isti. Svako odstupanje vodi ga u sunovrat.

Trenutna situacija sa aktuelnom pandemijom  nam je,  pored dosta negativnih strana života, dala i mogućnost da o nekim stvarima razmislimo detaljnije i bolje nego u normalnim životnim okolnostima.  Jedan od zaključaka da ne moramo analizirati vlast i vladare u drugom entitetu dovoljno je da pogledamo šta imamo u vlastitoj avliji, Visokom, srcu bosanske države.

Od 2014. godine sam predsjednik Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Gradsko društvo Visoko. Do te godine BZK „Preporod“ nije radio voljom vlasti iz dvijehiljade i neke kada je tadašnji predsjednik Preporod-a profesor Najrudin Zlić pronašao stvari ispred kancelarija u Domu kulture Visoko, a u kancelarije je useljena  TV Visoko.

Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” temeljna je i najstarija danas postojeća kulturna ustanova Bošnjaka, s tradicijom dugom više od jednog stoljeća, i suštinski ima karakter bošnjačke kulturne matice. Poslije Islamske zajednice je najstarija institucija Bošnjaka. Zahvaljujući aktuelnom rukovodstvu i  predsjedniku prof.dr Sanjinu Kodriću u dosta općina i gradova BZK Preporod je proglašen za organizaciju od posebnog nacionalnog interesa, a to se uskoro očekuje i na višim nivoima vlasti. Važno je napomenuti da BZK „Preporod“ od svog osnivanja ima status vakufa i ne radi se o klasičnoj privatnoj NVO, kao što je većina organizacija

I dok se svakodnevno osjete pomaci u mnogim sredinama da se BZK Preporod vrati na mjesto koje mu pripada u Visokom tonemo sve dublje.

Bahata i nepravedna vlast sistemski radi na uništavanju BZK „Preporod“ i to na više načina:

 • Od juna mjeseca 2019. godine odbija da primi delegaciju BZK „Preporod na čelu sa predsjednikom prof.dr. Sanjinom Kodrićem. U isto vrijeme ima vremena za FK Crvenu zvezdu i sljedbenike osuđenog ratnog zločinca „gospodina“ Kapetana Dragana;
 • Tri godine i poslije niza molbi ne želi da dodjeli prostor za aktivnosti BZK „Preporod“. Za to vrijeme u Visokom imamo desetine praznih prostora, a prostori se uredno bez naknade dodjeljuju privatnim organizacijama koje rade za lične interese;
 • Od KUD-a se oduzima kompletan Dom kulture i knjiži se na Grad Visoko protuzakonito tajnim sudskim postupkom, gdje KUD kao zainteresovana strana uopšte nije bio informisan;
 • Poslije nekoliko godina sa 2.000 KM za aktivnosti, ove godine BZK „Preporod“ potpuno izbrisan iz Budžeta. Za to vrijeme bez ikakvih programa dodjeljuju se stotine hiljada KM za privatne organizacije i udruženja i naređuje Javnim preduzećima da budu sponzori tih istih organizacija;
 • Obustavljene su (čitaj zabranjene) sljedeće aktivnosti:

 

 1. Djeca pjevaju sevdalinke;
 2. Gradski omladinski hor;
 3. Omladinski orkestar;
 4. Manifestacija „Naši velikani“ za Dan Općine-Grada. Zadnji je odbijen prijedlog obilježavanja 10 godina od smrti prof.dr Gordane Muzaferija;
 5. Dan krunisanja kralja Tvrtka;
 6. Rad sa talantovanim učenicima i studentima iz društvenih nauka, informatike i fizike;
 7. Rekonstrukcija i Izgradnja visočke tabhane za koju je trebala Općina da dodjeli lokaciju, nije realizovan, jer Općina nije dozvolila. Sredstva su bila obezbjeđena iz stranih grantova.
 8. Obilježavanje 25. novembra
 9. Obilježavanje 1. marta
 • Već tri godine ni jedno saopštenje i informacija o radu BZK „Preporod“ nije objavljeno na RTV Visoko;
 • Na obilježavanje 25 godina TV Visoko bahata vlast zabranjuje da se pozove osnivač TV, a priznanje se dodjeljuje osobama „koje su puštale muziku preko zvučnika“ šezdesetih. (Naravno radi se o našim finim sugrađanima, ali su oni zloupotrebljeni u ružne političke svrhe)
 • Međunarodni festivali folklora, koji su zamišljeni da afirmišu naš grad i domovinu, a na kojima učestvuje više stotina gostiju iz inostranstva, mora da se seli i mijenja ime „Ljeto u Visokom“ u „Ljeto u Bosni i Hercegovini“, jer  Grad ne želi da podrži tu manifestaciju. Važno je napomenuti da se za vrijeme Festivala ostvari preko 1200 noćenja, a za smještaj se uplati i do 50.000 KM i ta sredstva ostaju u Visokom. U godišnjim izvještajima i video prezentaciji Gradske uprave od kada se organizuje Festival nije spomenuto da je uopće održan i ko je organizator;
 • Bahata (najblaži mogući izlaz) vlast zabranila je na Međunarodnom festivalu folklora 2019. nastup u Visokom grupi iz Izraela pod objašnjenjem da ih ne žele u Visokom. Klasični oblik antisemitizma smo jedva uspjeli prikriti radi Visokog i „Preporoda“. Sa ove distance napravili smo veliku grešku. Grupa je došla da vidi zemlju i upozna narod koji je primio Jevreje protjerane iz Španije i uredno su nastupali u Ilijašu, Vogošći i Sarajevu, gdje su sa oduševljenjem prihvaćen

 • Bahata vlast je odredila da za korištenje javnih prostora moramo platiti enormne novčane iznose (mala sala za promociju knjige košta 250 KM za sat vremena).  Nepojmljivo je da neko dobije bez ikakvih ulaganja na upravljanje Kulturni centar od prijatelja iz Turske, a da onda pravi biznis i zabranjuje pristup onima za koga je taj centar napravljen (građani Visokog);

Kada sam odlučio da pišem ovaj tekst neki, meni i Preporodu bliski ljudi, rekli su mi: “Što ti to treba da ulaziš u belaje?”. Njima, a i ostalim pojasnuću zbog čega ovo radim.

Bio sam direktni sudionik događaja s početka devedesetih. Cijelo vrijeme radio sam u blizini tada ključnih ljudi na čelu sa rahmetli Alijom Izetbegovićem. Učestvovao sam i u donošenju ključnih odluka. Imali smo dvije mogućnosti. Ostati u krnjoj Jugoslaviji, izbjeći rat i fino uživati pod dvoglavim orlom, čitati Gorski vijenac i učiti o Obrenovićima i Karađorđevićima ili iskoristiti istorijsku šansu vraćanja državnosti našoj domovini i odbraniti naš narod, vjeru, kulturu i običaje i učiti o Safvet-begu Bašagiću, Muhsinu Rizviću, Skenderu Kulenoviću i Husein-kapetanu Gradaščeviću. Narod je dao podršku rukovodstvu da i po cijenu rata branimo našu domovinu. Zahvaljujući našim šehidima, invalidima, borcima i ostalim uspjeli smo odbraniti našu Bosnu i Hercegovinu. Ni sanjali nismo da će u našem Visokom za 25 godina biti na vlasti ljudi koji će zabranjivati rad bošnjačkih i bosanskih institucija i udruženja. E zbog toga neću da šutim. Moja šutnja bila bi izdaja svih ideala za koje su ljudi dali svoje živote, dijelove tijela i zdravlje. Nemam pravo ni da šutim zbog naše omladine, jer imaju pravo da znaju kojem narodu, državi i vjeri pripadaju.

I da se vratim na nanu Fatu sa početka teksta. Isuviše ima sličnosti u postupcima prema nani Fati i prema BZK „Preporod“ i ostalim institucijama kulture. Kao da je mentor isti.

Ove godine 6. decembra navršava se 30 godina od organizovanja obnoviteljske skupštine KDM „Preporod“, koja je bila prva u Jugoslaviji. Toj skupštini prisustvovali su pored ostalih:

 • Prof.dr. Muhsin Rizvić
 • Prof. Hajrudin Numić
 • Prof. Muhamed Kreševljaković
 • Prof. Haris Silajdžić
 • Prof. Hilmo Neimarlija

Za prvog predsjednika izabran je Fuad Čabaravdić, dipl. pravnik, za tajnika Muhamed Alešević, profesor. Zahvaljujući bahatoj i nepravednoj vlasti 30 godina obilježavamo putem saopštenja, jer nemamo 450 maraka da platimo salu za Svećanu akademiju.

U nadi da ćemo uskoro dočekati pravednu vlast budite mi zdravi i nagodni za glasanje.

Predsjednik BZK „Preporod“ Visoko

Mersed Šahinović