„Kada neprijatelj želi da uništi jedan narod prvo tom narodu uništava obrazovanje i kulturu“ , a može se reći i drugačije: „Kada neki narod želi da se uzdigne prvo u šta ulaže su obrazovanje i kultura“.

Uništavanje obrazovanja nametnutim zakonima, pravilima u školovanju, nastavnim planovima i programima, umanjenim pravima prosvjetnih radnika i sredstvima koja se ulažu u obrazovanje pokazuju da je taj proces uništavanja dobro odmakao. Dodatna sredstva koja se ulažu u institucije obrazovanja se diktatom troše u nekim školama po treći put od rata za renoviranje mokrih čvorova, utopljavanje objekata i slično , a za to vrijeme učenici nemaju ni najelementarnija učila, obustavlja se finansiranje rada sa talantima, a o sportskoj sali npr. u Gimnaziji Visoko da i ne govorimo. Rezultat tih aktivnosti su pokazani na testovima koji su nedavno objavljeni, gdje smo u znanju među najlošijim državama u Evropi. Pojavi se tek po neki izuzetak među učenicima, profesorima i školama koji pokazuju da se ipak može postići dobar rezultat, ali samo zahvaljujući individualnom radu, a ne sistemu.

U kulturi je još lošija situacija. Kultura po našim zakonima nije obavezna i nephodna, direktno zavisi od raznih nivoa vlasti i pojedinaca koji obnašaju tu vlast. Složeni sistem uređenja države sa dobrim uplitanjem stranaca iz sjene doprinijeli su smanjenim aktivnostima organizacija koja se bave kulturom ili njihovo gašenje. Posebno su na udaru nacionalna društva, jer stranci pretpostavljaju da uniištavanjem tih društva grade neki novi sistem koji bi trebao da „sačuva BiH“. Imajući u vidu da Srbi i Hrvati iz BiH imaju „rezervne domovine“ iz kojih se obilato finansiraju nacinalni projekti, lahko je zaključiti da su žrtve tih aktivnosti samo Bošnjaci. U analizi rada i finansiranja općinskih organizacija BZK „Preporod“ u BiH najmanje sredstava dobijaju društva u općinama gdje su Bošnjaci u većini. Što je procenat Bošnjaka veći, dodjeljena sredstva su manja, naravno uz časne izuzetke.  Društva koje se bave očuvanjem kulture, tradicije, brigom o talentovanoj omladini, obilježavanju značajnih ličnosti i datuma uništavaju se na nekoliko načina:

  1. Umanjenjem sredstava iz budžeta;
  2. Naplaćivanjem korištenja javnih-općinskih prostora u ogromnim iznosima;
  3. Formiranje kojekavih centara za kulturu gdje se preuzimaju uloge pojedinih društava iz nevladinog sektora i vrši željena kontrola novčanih tokova.

Uvođenjem dijeljenja grantova po nekakvoj nametnutoj LOD metologiji, kad se podmire podobni, samo je način kako da se procesi  uništavanja pojedinih društava stave pod oznaku „transparetnosti“. Dokaz za to je podjela sredstava po LOD metodologiji u 2019. godini gdje je organizacijama kulture u Visokom od 60.000 KM sredstava za kulturu  dodjeljeno 10.000 KM (2,5 % od sredstava za sport i kulturu) od čega za Dane Zaima Muzaferije pola, a ostatak od približno 5.000 za ostala društva. Od tih sredstava BZK „Preporod“, najstarijoj organizaciji u Bošnjaka poslije Islamske zajednice, koja radi od 1903. godine i koja je stipendirala preko 1.000 đaka i studenata u Visokom i koja je zvanično institucija od posebnog nacionalnog interesa, odobreno je 2.000 KM, a uplaćeno je 1000 KM (slovima: hiljada ili tisuća KM).  To je 0,25 % ukupnih sredstava za sport i kulturu.

Ovakvim odnosom ukinute su (čitaj zabranjene) naše aktivnosti:

  • Djeca pjevaju sevdalinke;
  • Gradski omladinski hor;
  • Omladinski orkestar;
  • Manifestacija „Naši velikani“ za Dan Općine-Grada. Zadnji je odbijen prijedlog obilježavanja 10 godina od smrti prof.dr Gordane Muzaferija;
  • Dan krunisanja kralja Tvrtka;
  • Rad sa talantovanim učenicima i studentima iz informatike i fizike;
  • Izgradnje replike visočke tabhane za koju je trebala Općina da dodjeli lokaciju, nije realizovan. Sredstva su bila obezbjeđena od stranih grantova.

Prostorije su sastavni dio uništavanja Nacionalnog društva. I pored više desetina praznih prostora u Visokom, uključujući poluprazan Dom kulture, BZK „Preporod“ je na   ulici.

Međunarodni festivali folklora, koji su zamišljeni da afirmišu naš grad i domovinu, a na kojima učestvuje više stotina gostiju iz inostranstva, mora da se seli i mijenja ime „Ljeto u Visokom“, jer  Grad ne želi da podrži tu manifestaciju. Važno je napomenuti da se za vrijeme Festivala ostvari preko 1200 noćenja, a za smještaj se uplati i do 50.000 KM i ta sredstva ostaju u Visokom. U godišnjim izvještajima i video prezentaciji Gradske uprave od kada se organizuje Festival nije spomenuto da je uopće održan i ko je organizator.

Gradonačelnica Visokog već više od pola godine ne želi da primi delegaciju BZK „Preporod“, koju predvodi predsjednik prof. dr. Sanjin Kodrić.

Povod pisanja ovog teksta je naredna sjednica Gradskog vijeća na kojoj se usvaja budžet u kojem se nastavlja taj trend uništavanja organizacija iz oblasti kulture. Potpuno svjestan da zbog ovog teksta BZK „Preporod“ više neće dobiti ni marke dok se nezavisni pitaju, lično ga potpisujem.

Stavovi u ovom tekstu su moji lični i mogu, a ne moraju, odražavati stajalište BZK „Preporod“ Visoko.

Mersed Šahinović, predsjednik