Danas se navršava 70 godina od rođenja moga prijatelja Kenana Jusufbašića, sina Edhema i Nadžije rođene Burić. Obzirom da rahmetli Kenan nije bio prosječni stanovnik ovog grada, a od zvaničnih institucija se niko ne oglašava, odlučio sam da napišem nekoliko rijeći.

Rahmetli Kenan bio je izuzetno svestrana osoba.

Kao diplomirani mašinski inženjer bio je vrlo stručan I njegovo znanje često je dolazilo do izražaja u toku njegovog rada u Termoelektrani “Kakanj”, a kasnije u ZOIL-u, sadašnjem Sarajevo osiguranju.

Njegova društvena aktivnost, kojom je postao poznat u Jugoslaviji, pa I u svjetskim razmjerama  ogledala se u njegovom radu za Aero klub “Izet Kurtalić” iz Visokog. Kenan Jusufbašić je bio osam puta prvak Jugoslavije i 15 puta prvak sa svojim klubom “Izet Kurtalić”. 1996. godine osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Italiji. U sklopu reprezentacije BiH osvojio je 1997. i 1999. godine Svjetsko prvenstvo u aeromodelarstvu.

U politiku je ušao 1990. godine osnivanjem SDA. Neposredno prije izbora te iste godine pozvali smo rahmetli Kenana da bude nosioc liste kao kompromisno kadrovsko riješenje nakon problema nastalih u popunjavanju izbornih lista.

U tom trenutku nismo bili ni svjesni koliko kvalitetnu osobu smo odabrali i da smo uradili pravi potez. Period koji je bio pred nama za mjesto Predsjednika SO Visoko tražio je velikog patriotu, dobrog, stručnog i odvažnog rukovodioca, a rahmetli Kenan je imao upravo te karakteristike. Bio je osoba koja je davala prednost timskom radu i nikada važne odluke nije donosio bez dogovora sa saradnicima ili stručnim ljudima.

Dužnost predsjednika SO Visoko je primio 4. decembra 1990. godine i od tada, sa svojim narodom i svojim saradnicima ulazi u jedan politički vrtlog iz kojeg nije mogao izaći do kraja svog života.

Prvi zadatak je bio popis stanovništva u februaru 1991. koji se i danas, preko Dejetonskog mirovnog sporazuma koristi za donošenje važnih političkih odluka u državi.

Poslije popisa stanovništva odmah su došle nove obaveze i novi zadaci. Raspad Jugoslavije je bio neizbježan i uz instrukcije iz Sarajeva počinju pripreme za odbranu domovine. To nije u prvim mjesecima podrazumjevalo naoružavanje, nego okupljanje patriotskih snaga, ekonomsko jačanje i dizanje patriotske svijesti kod stanovništva. Gotovo ni jedan od „komunističkih“ direktora, kao ni veliki broj funcionera nije bio smjenjen zbog svog političkog opredjeljenja, jer se cijenio rad, stručnost i gradilo jedinstvo.

Napravljene su velike zalihe hrane i drugih roba neophodnih za život stanovništva, a sve u organizaciji Općine Visoko. Zato nije ni čudo što je Visoko u ratu na čelu sa rahmetli Kenanom uspjelo da preživi, pomogne više od 30 drugih općina koje su tražile pomoć i primi u toku rata više izbjeglica, nego što je imalo stanovnika. Uspio je u toku rata, sa svojim najbližim saradnicima, prije svega sa rahmetli Nusretom Šahinovićem, da obezbjedi više hiljada tona hrane, odjeće, obuće za vojsku i da se pobrine za ranjenike, šehidske porodice i ostalo stanovništvo.

Rahmetli Kenan i pored svih tih obaveza prihvatio je dužnost rukovodioca jednice za izgradnju Aerodroma Visoko, koji je odigrao jednu od ključnih prekretnica za tok rata u Bosni i Hercegovini. Preko aerodroma u Bosnu je došlo naoružanje koje je odredilo prelazak sa odbrambenog na oslobodilački rat.

Vrlo malo ljudi zna da je po odluci Vrhovne komande Kenan Jusufbašić oformio jedinicu za izradu bespilotnih letjelica koje su osmatrale neprijateljske položaje i izuzetno pomogle uspješnosti akcija Armije BiH, kao i spašavanju mnogih života. Takve letjelice se tek zadnjih godina primjenjuju u modernom ratovanju.

 

 

 

Visoko i rahmetli Kenana u ratu su posjećivale mnoge domaće i strane delegacije, ambasadori i vojni stučnjaci. Tražili su njegovo mišljenje, davali određene zadatke i pružali pomoć odbrani naše domovine.U toku rata u više navrata bio je zadužen ispred Predsjednika BiH za pregovore sa neprijateljskom stranom.

Vizionarski pristup rukovodstva Općine na čelu sa rahmetli Kenanom pomogao je da branimo državu oružijem i gradimo novi demokratski poredak. Visoko je prvo u BiH podiglo zastavu sa ljiljanima i prvo izvršilo postrojavanje jedinica Armije BiH. Visoko je prvo imalo ofanzivna dejstva Armije i prvi smo uveli u škole Bosanski jezik, a imali smo i medije koji su se slušali i van granica BiH.

Nakon rata rahmetli Kenan bio je zaokupljen obnovom domovine i našeg grada. Na tim poslovima je službeno radio sve do kraja svog mandata 2000. godine.

Bio je vrlo emotivan. I kod radosti i kod žalosti često sam u njegovim očima mogao primjetiti suze. To se događalo kada do nas dođe vijest o pogibiji boraca ili civila, kao i kada čuje za uspjehe Armije BiH, ali je zato prema neprijateljima domovine bio beskompromisan.

Živio je za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Vjerovatno nije mogao predpostaviti da će doći vrijeme kada oni koji se pitaju u našem gradu pokušati da njega i njegova djela gurnu u zaborav. Bez obzira što je komandovao sa dvije vojne jedinice Kenan rahmetli ne posjeduje papir da je uopće bio u ratu u BiH. Njegovi sinovi ne rade u Javnim ustanovama ili preduzećima.  I pored svih postignutih rezultata u rukovođenju odbranom, kao i u sportu, Kenan nije dobio nikakva priznanja od Općine Visoko, niti se nešto u gradu zove njegovim imenom. Zato su ta priznanja dobili oni koji su bacali bombe po visočkim avlijama da „čaršijaši ne spavaju“, oni koji su bili na strani agresora kada je Kenan spremao odbranu i oni koji su ga u ratu hapsili uz prijetnju oružijem da preda ključeve od magacina i općinske kase. Zato ga neprijateljska strana nije zaboravila i stavila ga je na spisak među „300  zločinaca“

Sreća je da ima Allah džš koji sve zna i kojem ćemo polagati račune, a jedno od njegovih imena je “el-Adlu” (أَلْعَدْل)- Pravedni. Molim dragog Boga da rahmetli Kenanana nagradi za njegova dobra djela, kao I sve one koji su živjeli I umirali sa Njegovim imenom u srcu.

Mersed Šahinović