Kao bošnjačka kulturna matica, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ ima obavezu i potrebu oglasiti se povodom odluke vlasti u entitetu Republika srpska o obilježavanju „Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave“ kao obaveznog nastavno-odgojnog sadržaja u obrazovnim ustanovama u ovom administrativnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Smatramo da je riječ o odluci kojom se u obrazovnim ustanovama u entitetu Republika srpska diskriminiraju učenici nesrpske pripadnosti – Bošnjaci, Hrvati i ostali, čime se istovremeno krše ustavi i entiteta Republika srpska i države Bosne i Hercegovine, kao i niz domaćih i međunarodnih pravnih normi koje zabranjuju diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, posebno diskriminaciju djece.

Učenici Bošnjaci, Hrvati i ostali u obrazovnim ustanovama u entitetu Republika srpska odranije su diskriminirani uskraćivanjem mogućnosti za izučavanje maternjeg – bosanskog i hrvatskog jezika te nacionalne grupe predmeta na maternjem jeziku, a spomenuta odluka predstavlja produžetak i dodatni vid diskriminiranja učenika nesrba u ovom entitetu.

Također, spomenutom odlukom, odnosno namjerom združenog obilježavanja „Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave“ i u bosanskohercegovačkom entitetu Republika srpska i u susjednoj državi Republici Srbiji, sugerira se ekskluzivno srpski karakter ovog entiteta i na još jedan način praktično se poništava ravnopravnost naroda i građana u ovoj bosanskohercegovačkoj administrativnoj jedinici, naročito Bošnjaka i Hrvata, te se implicitno relativizira i negira nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine.

Ovakve prakse smatramo nedopustivim, štetnim i destruktivnim, posebno u smislu pritisaka na povratničku populaciju u entitetu Republika srpska i stvaranja dodatnih tenzija među narodima u Bosni i Hercegovini. Umjesto ovog, svakom narodu i građaninu u Bosni i Hercegovini, pa tako i u entitetu Republika srpska, nužno je potrebna konstruktivna izgradnja društva, mir i stabilnost, uz puno i stvarno poštovanje svih i kolektivnih i individualnih prava svih naroda i građana Bosne i Hercegovine, bez razlike. Bosanskohercegovačko društvo stoljećima se razvijalo kao multietničko društvo i društvo tolerancije uprkos njegovoj složenosti, a obrazovni sistem trebao bi doprinositi upravo ovakvim, a ne suprotnim, diskriminatorskim i konfliktnim tendencijama, Konačno, puna ravnopravnost naroda i građana u svim njihovim kolektivnim i individualnim pravima i svim aspektima te zajednički život ljudi u demokratskom i otvorenom društvu ono su čemu trebamo učiti djecu za njihovo dobro i zarad njihove sretnije budućnosti.

Predsjednik

Prof. dr. Sanjin Kodrić