Ciljevi Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“

.

Ciljevi Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini istovjetni su s ciljevima Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” kao saveza organizacija, udruženja i ustanova bošnjačke kulture u svijetu, a posebno:

 1. Razvijanje i snaženje svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture u svjetskoj zajednici kultura;
 2. Istraživanje i predstavljanje svih sadržaja bošnjačke kulture u okviru nastojanja Bošnjaka da sebi osiguraju ravnopravan položaj u svjetskoj zajednici naroda;
 3. Uspostavljanje i razvijanje društava, organizacija i ustanova potrebnih za djelotvornu bošnjačku kulturnu cjelovitost;
 4. Razvijanje i jačanje patriotske svijesti i znanja o narodnoj cjelovitosti, posredstvom snaženja osjećanja odgovornosti svakog pojedinca prema nacionalnoj cjelovitosti te odgovornosti nacionalnih organizacija, društava i ustanova prema svakome pojedincu;
 5. Izgradnja uvjeta nacionalne organiziranosti u kojima će Bošnjaci preuzeti odgovornost za sve svoje ciljeve, gdje god je to moguće, uz uvažavanje svih prava drugih u pravednom međunarodnom poretku;
 6. Povezivanje svih bošnjačkih organizacija, društava i ustanova u svjetsku zajednicu koja će biti sposobna da istražuje i razrješava najvažnije zadaće bošnjačke kulture;
 7. Uspostavljanje prijateljskih veza sa svim organizacijama, društvima i ustanovama drugih naroda u zemlji i svijetu, u cilju saradnje i međusobnog pomaganja;
 8. Razvijanje svijesti i organizacijskih oblika koji će doprinositi da najugroženiji dio bošnjačkog naroda bude štićen u okviru organizirane cjeline bošnjačkog naroda;
 9. Upoznavanje i sprečavanje djelovanja svih oblika protivbošnjačkih elita, ideologija i organizacija;
 10. Osiguranje neovisnosti u svim područjima kulturnog života gdje je to moguće i ravnopravne suradnje sa svim narodima u zemlji i svijetu, na temelju međusobnog poštivanja i promicanja pravednog i mirnog dijaloga;
 11. Preuzimanje i razvoj pozitivnih iskustava svih drugih naroda, organizacija, društava i ustanova, kako bi ona postajala sastavni dio bošnjačke kulture;
 12. Predstavljanje i tumačenje svih postignuća bošnjačke kulture koji čine dio opšte kulturne riznice svijeta.

(Član 29. Statuta)

Djelatnost Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“

 

 1. Istraživanje i izučavanje historijskog, kulturnog, književnog, umjetničkog i društvenog razvoja Bošnjaka od najstarijih vremena do danas, te objavljivanje i prikazivanje rezultata ovog djelovanja, a radi afirmacije i popularizacije kulture, književnosti i  umjetnosti, tradicije i kulturne historije Bošnjaka;
 2. Potsticanje razvoja nacionalne historijografije radi pripremanja i objavljivanja potpune historije Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i domovinskim zemljama;
 3. Upoznavanje putem organizovane izdavačke djelatnosti široke javnosti sa svim kulturnim, a posebno znanstvenim, književnim i umjetničkim ostvarenjima Bošnjaka kroz čitavo razdoblje njihovog postojanja;
 4. Istraživanje našeg narodnog i književnog jezika što uključuje njegovo standardizovanje, te istraživanje usmene bošnjačke književnosti, etnografije, folklora i drugih pratećih znanosti;
 5. Istraživanje djela bošnjačkih autora iz područja književnosti i filozofije bez obzira na kojem su jeziku pisana, te objavljivanje integralnih tekstova;
 6. Predstavljanje Bošnjaka u umjetničkom životu naše zemlje, i van njenih granica, a posebno u domenu pozorišta, muzike, slikarstva i sličn;
 7. Osnivanje i vođenje organizacija i ustanova koje su trajna ili privremena potreba bošnjačkog naroda radi proučavanja navedenih oblasti;
 8. Organiziranje naučnih skupova, književnih večeri, izložbi iz područja likovne umjetnosti, te pojedinih znanosti;
 9. Istraživanja, sakupljanja i objavljivanja podataka i dokumentacije o genocidu u toku 19. i 20. vijeka;
 10. Ustanovljenje stalnih nagrada za najbolja naučna, književna i umjetnička djela bošnjačkog kulturnog kruga;
 11. Ustanovljenje stalnih nagrada za najbolje radove učenika i studenata;
 12. Stipendiranje ili na drugi način pomaganje talentiranih đaka i studenata;
 13. Predstavljanje i tumačenje svih postignuća bošnjačke kulture koji čine dio općte kulturne riznice svijeta.

(Član 30. Statuta)