Author: Refija Gagula

Povodom godišnjice rođenja velikog historičara- Hamdija Kreševljaković

Hamdija Kreševljaković rođen je 18. septembra 1890. godine u Sarajevu, na Vratniku, u Lubinoj ulici gdje je i odrastao. Radni vijek proveo je u obrazovanju radeći najprije kao učitelj, a kasnije kao nastavnik u sarajevskim školama. Dugo je uporno mnogostranim radom tragao za znanjem i obrazovanjem. Sam je naučio mnoge strane jezike među kojim i turski, koji je toliko dobro savladao da je s lakoćom mogao koristiti arhivsku građu na ovom jeziku. Svoj interes usmjerio je na istraživanje društveno-ekonomskih prilika u BiH u doba Osmanlijske vladavine. Bio je marljiv sakupljač historijske građe koju je, prirođenom sposobnošću da se približi...

Read More

Čitaonica: Rešad Kadić

Džamija utihla pa se čini da niko i ne diše, dok hafiz Ibrahim nastavi:   – Između čovjeka i dženneta sedam je teških prolaza, od kojih je najlakši smrt, a najteži stajanje pred Uzvišenim Allahom na Sudnjem danu, kada se oni, kojima je nasilje učinjeno, objese o vratove svojih tlačitelja i silnika koji su nad njima svoju silu provodili. (Carev imam) “Ratovi su nas izmorili, a toliki nam sinovi izginuli i ginu; boleštine haraju; džehalet zavladao; pravda se zatrla, a siromaštvo pritislo pa bune i hajdučija niču, dok nasilje, rušvet i opačine cvjetaju. A oni, koji bi trebali da...

Read More

23. avgust- Svjetski dan folklora

Folkloraši širom svijeta danas obilježavaju Svjetski dan folklora! UNESCO je 23. avgust proglasio Svjetskim danom folklora u znak sjećanja na dan kada je William John Thoms 1846. prvi put upotrijebio riječ “folklor”! Kažu kako je to najljepši hobi, posao, ljubav i zanimacija na svijetu. Pjesma, ples, nošnje, kulturna baština, običaji, nastupi, putovanje i brojna prijateljstva – sve je to dio folklora. To je i jedan od načina kojim izražavamo lokalni, regionalni ili nacionalni identitet na različitim domaćim i međunarodnim festivalima!  Definicija folklora kaže da je to naziv za različite aspekte tradicije kulture, najčešće uobičajen u značenju zajedničkog imena za...

Read More

Heroji odbrane BiH: Ramiz Salčin

Danas se navršava 31 godina od pogibije Ramiza Salčina, ratnog komandanta Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Novi Grad Sarajevo.   Salčinova neiscrpna energija i nesalomljivi duh bili su pokretačka snaga u organizovanju naroda, formiranju jedinica i njihovom opremanju i naoružavanju, pripremi otpora nadolazećoj najsurovijoj agresiji na BiH. Sa saborcima je postavio straže još u februaru 1992. Početkom marta iste godine spriječio je izlazak agresora na brdo Mojmilo i zauzimanje strateških položaja. Salčin je bio neustrašiv i nepokolebljiv i kao takav postavljen je za komandanta Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Novog Grada. Komandovao je i koordinirao sve sudbonosne bitke na Žuči, Mojmilu i...

Read More

Srebrenički inferno

Značajan prilog književnom prelamanju genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici dali su bošnjački autori i ovom prilikom podsjećamo na nekoliko reprezentativnih. Džemaludin Latić Srebrenički inferno za koji je Abdulah Sidran rekao: Višestruka moja fasciniranost Srebreničkim infernom. Stotinu sam puta nakon jula 95 godine ustuknuo, prepadnut, pri pomisli da nešto od nepojmljive tragedije Srebrenice pokušavam pretvoriti u stihove. Kako je Džemaludin uspio savladati tu prvu nesavladivu prepreku? Nije me iznenadilo njegovo književno zanatsko umjeće. Niti sam se prvi put susreo sa neizmjernim bogastvom ljepotom Latićevog bosanskog jezika, ali: otkuda mu smjelosti, otkuda umjeće, da jedan kolektivni vrisak, opći plač, sve narodno...

Read More