Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo članove i simpatizere BZK “Preporod” da je naš član UO i sekretar Elvedin Šabanović uspješno odbranio doktorsku disertaciju  pod nazivom: „Familija Orchidaceae u flori Bosne i Hercegovine“ 10. oktobra na Univerzitetu u Tuzli. Čestitamo doktoru nauka Elvedinu Šabanoviću i njegovoj porodici  uz želju da stečeno znanje upotrijebi za svoj dalji naučni rad i da ga koristi za dobrobit šire društvene zajednice. 

Nadamo se da ćemo u skorije vrijeme biti u prilici da ovakve čestitke uputimo još jednoj članici UO BZK “Preporod” Gradsko društvo Visoko.