U petak 25. januara u Visokom je održana Izvještajno-izborna skupština Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” Gradsko društvo Visoko.  Svečana sala Kulturnog centra Altindag Visoko bila je popunjena do posljednjeg mjesta. Pored delegata, skupu je prisustvovao veliki broj članova, simpatizera BZK Preporod, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Grada Visoko na čelu sa gradonačelnikom Mr. Mirzom Ganićem i predsjedavajućim Gradskog vijeća Nikolom Pekićem, ministar u Vladi ZDK Dario Pekić kao i mnogi drugi. Skupštini  je prisustvovala i delegacija  BZK Preporod, koju su sačinjavali predsjednik dr. Sanjin Kodrić, direktor Direkcije Nermin Hodžić i generalni sekretar Nazif Salčin.

                      Skupština je zakazana zbog isteka mandata dosadašnjem rukovodstvu, kao i na osnovu zaključaka Skupštine BZK “Preporod” po kojima su sva općinska i gradska društva obavezna da izvrše preregistraciju i registruju se u nadležnim ministarstvima kao samostalni pravni subjekti.

Pored odluke o osnivanju BZK “Preporod” Gradsko društvo Visoko i izbora rukovodstva u naredne četiri godine, ovo je bila prilika da se analizira dosadašnji rad i predlože aktivnosti za naredni period.

Obzirom da je termin održavanja Skupštine bio između dva izuzetno važna datuma, 20. februara Dana Preporoda, kada se navršilo 119 godina od formiranja Društva “Gajret” i 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, odlučeno je da ova Skupština ima i svečani karakter. U svečanom djelu nastupili su učenici Gimnazije “Visoko”, MSŠ “Hazim Šabanović” i OŠ “Kulin Ban”, kao i KUD  Visoko i Merjem Duraković iz Sarajeva Prisutne su pozdravili i uputili važne poruke gradonačelnik Mr. Mirza Ganić, predsjednik BZK “Preporod” dr. Sanjin Kodrić i Mersed Šahinović, predsjednik BZK “Preporod” Gradsko društvo Visoko. 

     

U toku sjednice uručene su zahvalnice i priznanja za institucije, javne ustanove, privredne subjekte i pojedince, koji su pomagali, a i sada daju doprinos radu BZK “Preporod. Na skupštini je izabrano novo rukovodstvo u sastavu:

Predsjednik Skupštine               Midhat ef. Čakalović

Članovi Upravnog odbora:

 1. Mersed Šahinović            predsjednik
 2. Asim ef. Muslija               zamjenik predsjednika
 3. Mr. Zenaida Karavdić      
 4. Dr. Amir Ganić                 
 5. Dr. Admir Muslija             
 6. Mr. Elvedin Šabanović
 7. Mr. Ibrahim Đozić
 8. Mersiha Sarač
 9. Emina Sinanović
 10. Ćama Vranac
 11. Refija Gagula
 12. Halida Zilić
 13. Mahir Hadžiomerović

Savjet:

 1. Dr. Ibrahim Krzović
 2. Mevlana Agić Lemeš
 3. Jesenko Muzaferija

Nadzorni odbor:

 1. Seid Bukurević     predsjednik
 2. Hajra Ajdin
 3. Džemal Nukić

Sud časti:

 1. Ibrahim ef. Hadžić
 2. Emina Ihtijarević
 3. Mubera Pulo